“STANIŠTA SRBIJE”
Ministarstvo nauke i životne sredine Republike Srbije
Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu
REZULTATI PROJEKTA:
Medjunarodne klasifikacije staništa
Nacionalne klasifikacije staništa
Staništa Srbije
 
Ministarstvo nauke i životne sredine Republike Srbije
Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu
Staništa Srbije:  


STANIŠTA SRBIJE

Na osnovu analize fitocenoloških, ekoloških i biogeografskih podataka, kao i drugih relevantnih podataka o prirodi Srbije, formiran je prvi integralni Pregled staništa Srbije. Sistem klasifikacije staništa Srbije je baziran na EUNIS sistemu klasifikacije staništa. Staništa koja se nalaze u EUNIS-ovom sistemu su zadržala iste nazive i kodove. Nove staništa koja se ne javljaju u EUNIS-ovom sistemu su dobila nova imena i nove kodove. Imenovanje novih staništa je uglavnom zadržalo EUNIS-ovu logiku imenovanja. Novi kodovi su integrisani u EUNIS-ov sistem klasifikacije (nova staništa su dobila prvi sledeći slobodan kod u odgovarajućoj grupi staništa - u koloni sa EUNIS kodovima prikazana su «boldom»). Svako stanište je dobilo i odgovarajući novi kod relevantan za nacionalni sistem klasifikacije (u koloni SRBHAB).

U okviru projekta je napravljen i Ključ za identifikaciju i Priručnik sa opisima i osnovnim podacima o staništima Srbije koji je obuhvatio sva prirodna i poluprirodna staništima u Srbiji. U priručnik trenutno nisu uključeni opisi i podaci o veštačkim staništima, koja uključuju staništa na urbanim, industrijskim i poljoprivrednim površinama (kategorije I i J), kao ni podaci o veštački podignutim zasadima različitih šumarskih kultura.

 

Sistem klasifikacije staništa u Srbiji je povezan sa fitocenozama Srbije , kao i osnovnim međunarodnim sistemima klasifikacije staništa .

 

Pregled STANIŠTA SRBIJE    
Priručnik sa opisima i osnovnim podacima o staništima Srbije Preuzmite kompletan file u Adobe Acrobat ( .pdf ) .zip formatu
Bibliografija o staništima Srbije Preuzmite kompletan file u MS Excel ( .xls ) .zip formatu
Veze izmedju klasifikacija fitocenoza i staništa Srbije Preuzmite kompletan file u MS Excel ( .xls ) .zip formatu
Veze izmedju medjunarodnih klasifikacija staništa i klasifikacija staništa Srbije    

 

 


Copyright © 2005 All rights reserved

Početna strana | Projekat INFO | Korisni linkovi | Kontakt INFO

Medjunarodne klasifikacije staništa | Nacionalne klasifikacije staništa | Staništa Srbije

Ministarstvo nauke i životne sredine Republike Srbije | Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu