“STANIŠTA SRBIJE”
Ministarstvo nauke i životne sredine Republike Srbije
Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu
REZULTATI PROJEKTA:
Medjunarodne klasifikacije staništa
Nacionalne klasifikacije staništa
Staništa Srbije
 
Ministarstvo nauke i životne sredine Republike Srbije
Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu
Staništa Srbije:


STANIŠTA SRBIJE: Pregled staništa Srbije

Kompletna lista staništa Preuzmite kompletan file u MS Excel ( .xls ) .zip formatu
Hijerarhijski pregled staništa
Kopnena površinska vodena staništa
Močvarna, tresavska i ritska staništa
Travna staništa i staništa visokih zeleni
Vrištine, žbunasta staništa i tundra
Šume i šumska staništa i druge pošumljene površine
Unutarkontinentalna staništa sa slabo razvijenom vegetacijom
Redovno ili skoro kultivisana agrikulturna, hortikulturna ili domaća staništa
Konstrukcije, industrijska i druga veštačka staništa
Ključ za identifikaciju staništa
Šumska staništa
Žbunasta staništa
Kopnena nešumska staništa
Vodena staništa
Poljoprivredna staništa
Urbana staništa

 


Copyright © 2005 All rights reserved

Početna strana | Projekat INFO | Korisni linkovi | Kontakt INFO

Medjunarodne klasifikacije staništa | Nacionalne klasifikacije staništa | Staništa Srbije

Ministarstvo nauke i životne sredine Republike Srbije | Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu